ข้อมูลการประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

การประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมหอประชุมใหญ่ แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมตำบลซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี
งบประมาณโครงการ ๖๖๑,๑๐๐.๐๐
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี งบประมาณโครงการ 499,000 บาทถ้วน