โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
163 หมู่ 7 ตำบลซับจำปา 
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์:0-3668-228
เจ้าหน้าที่ธุรการ : 09-2698-2332 (เยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร)
อีเมล์: thaluangwittayakom@gmail.com

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน:

-

ติดต่อรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน:

นายสุนทร จิตต์สว่าง


ติดต่อผ่านสังคมออนไลน์:
Facebook Fanpage 

 

ผู้ดูแลระบบ

นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

เบอร์โทร 083-9146826