โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
96 หมู่ 7 ตำบลซับจำปา 
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์:0-3668-228
เจ้าหน้าที่ธุรการ : 09-4939-5551 (เยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร)
อีเมล์: thaluangwittayakom@gmail.com

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน:

นายธีรพงษ์ ภูธร
เบอร์โทรศัพท์ 0807240785

 

ติดต่อผ่านสังคมออนไลน์:
Facebook Fanpage 

 

แผนที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

 

 

ผู้ดูแลระบบ

นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

เบอร์โทร 083-9146826