นายธีรพงษ์ ภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

นางสาวทิพวรรณ ศรีบรม
รองผู้อำนวยการ

 

นางชญาภา พึ่งสุข นางสาววันดี แววสว่าง นางบุญเรือน หาลาภ นางพยอม ไชยสงโท นางเทพสุดา เมฆวิลัย
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณฯ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
         
         

 

 

กลับหน้าหลัก