นายอุทัย ไชยสงโท
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

นายรัฐกฤษ ก่วยสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

กลับหน้าหลัก