นางสาวรุ่งนภา ชัยภา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วุฒิ ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วุฒิ ร.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต)


 

กลับหน้าหลัก